Priklop in vgradnja audio / video opreme

Domov  »  Storitve  »  Priklop in vgradnja AV opreme
Ker imamo v naši storitveni ponudbi zajet celoten spekter različnih storitev, od projektiranja, idejne zasnove, načrtovanja ter izvedbe na »ključ«, je storitev priklopa in vgradnja avdio video opreme praktično nujen postopek v sklopu celotnega projekta.

Po izdelavi kompletne proje
ktne in idejne zasnove ter potrditvi projekta, se običajno izdela celotna shematska postavitev komunikacijskih in povezovalnih kablov. Tako nič ni prepuščeno naklučju in spontanosti. Glede na shematski prikaz se na samem terenu razvrsti in vstavi točno v naprej pripravljene kable, ki so potrebni za pravilno delovanje celotnega sistema. Običajno so pri novo gradnjah že vgrajene in narejene potrebne podumetne cevi, po katerih tečejo vsi audio video ter komunikacijski kabli. V nasprotnem primeru vam, pri že narejenih objektih, na vašo željo izdelamo tudi vgradnjo novih podometnih cevi. Po vstavitvi vseh potrebnih kablov se vrši konektiranje, zaključevanje ter testiranje narejenih kablov. Vsak kabel, ki ga skrbno naredimo, testiramo od njegove začetne do končne točke. Samo tako lahko zagotavljamo popolno delovanje celotnega sistema.

Vse naprave se priključi na že testirane in pravilno zaključene kable. Vgradnja AV opreme se običajno vrši v zato pripravljene komunikacijske omare širine 19" inch. Kakšna naj bi bila višina ter globina komunikacijske omare je vaša odločitev, vendar vam bomo tudi pri tem pomagali z nasveti, da se boste pravilno odločili. Komunikacijske omare namreč izdelujemo po meri in glede na vaše želje in potrebe. Običajno so le-te ob straneh perfurirane, nimajo zadnje stranice zaradi prezračevalnih potreb, iz sprednje strani pa je komunikacijska omara zaprta s pleksi steklenimi vrati s ključavnico. Komunikacijska omara je na koleščkih, kar omogoča enostavno vzdrževanje ter servisiranje.

Pogosto se srečamo s problemom, kako priklopiti AV opremo na že obstoječo instalcijo. V naši ponudbi imamo vrsto zanimivih brezžičnih rešitev, ki omogočajo enostavno povezljivost brez potrebnega razbijanja sten. Pokličite nas in svetovali vam bomo. Prepričani smo, da nam bo skupaj uspelo najti najugodnejšo, preprosto ter funkcionalno dovršeno rešitev.