Audio / video avtomatizacija

Domov  »  Storitve  »  Audio / video avtomatizacija
Audio / video avtomatizacija je v času tehnološkega razvoja in napredka postala že kar nuja, saj se nenehno srečujemo s preobilico različnih novih naprav in informacij o delovanju le-teh. Časovna stiska nas je privedla do tega, da se z vsako od naprav nimamo časa ukvarjati in se ji popolnoma posvetiti, želimo pa, da služi svojemu namenu in upravlja funkcijo, katera je njen prvotni namen. Sliši se zapleteno, vendar ni.

Ideja AV avtoamtizacije je prav v tem, da vam podjetje Omni komunikacije d.o.o. izdela in nudi uporabniški vmesnik oziroma kontrolni zaslon na dotik, kjer boste z enim samim klikom zajeli večje število možnosti in informacij, za dostop do katerih bi sicer porabili obilico časa. Avtomatizacija je torej nujno potrebna pomoč, ki nam olajša delo ter omogoča lažji dostop do želenih informacij.

V audio / video avtomatizacijo je možno vključiti veliko število naprav. Težko bi našli napravo, ki je ni mogoče tako ali drugače avtomatizirati. V ta sklop sodijo naprave s tako imenovano IR (infra red) kontrolo. To so naprave, ki so običajno zelo pogoste in jih je mogoče kontrolirati in upravljati preko daljinskega upravljalca. Težava pa je v tem, da že v domačem okolju običajno uporabljamo preveliko število daljinskih upravljalcev. Po večini služijo kontroli, vendar sta zaradi njihovega števila kontrola in upravljanje zelo toga in nedostopna. Avtomatizacija nas torej reši velikega števila daljinskih upravljalcev, celotna kontrola pa poteka enostavno, preko enega samega zaslona na dotik. Pomanjkljivost pri tovrstni kontroli je le, da je IR kontrola izključno enosmerna, kar pomeni, da povratna informacija žal ni možna.

Drugi sklop so naprave, ki omogočajo kontrolo in avtomatizacijo preko tako imenovanih portov RS232, RS485, RS 422, itd. To je devet pinski port, ki za razliko od IR kontrole nudi dvo-smerno komunikacijo. Povratna informacija je v tem primeru možna in zelo pomembna. S prejeto povratno informacijo lahko avtomatiziran sistem nudi stalno informacijo o tem, ali se je zahtevan ukaz res izvršil ali ne. Pomanjkljivost oziroma slabost sistema je le v dolžini kabla, saj je priporočena dolžina okoli 25m.

Tretji sklop naprav pa so naprave, ki omogočajo avtomatizacijo in kontrolo preko tako imenovanega TCP IP protokola. Protokol izhaja iz IT računalniškega sveta in omogoča zelo hitro kontrolo in posredovanje informacij tudi na daljše razdalje. Pomanjkljivosti nima, edini problem, ki se poraja pa je, da ne obstaja veliko audio video naprav, ki bi omogočale TCP IP kontrolni protokol.