EasyTouch

Avtomatizacijski sistem Easy Touch je namenjen za krmiljenje naprav v konferenčnih dvoranah, kongresnih centrih ter stanovanjskih hišah. Omogoča samodejen nadzor, kot tudi kontrolo vodeno s strani uporabnika. Najbolj pogoste naprave vključene v sistem so avdio-video naprave(prikazovalniki, predvajalniki, AV matrični prelopniki ter stikala), HVAC naprave(luči, dimmerji, žaluzije, okna, klime ter klimati). V sistem je mogoče preko elektronskih vmesnikov integrirati tudi druge sisteme za pametno inštalacijo(LON, EIB, ...).

1. Strojna sestavaDrapes1,2.jpg
Sistem sestoji iz avtomatizacijske centrale ter tabličnih računalnikov, ki so med seboj povezani preko Ethernet omrežja. Centrala kot osnovo uporablja računalnik z Microsoft Windows operacijskim sistemom, ter dodatnimi komunikacijskimi karticami, ki vsebujejo vmesnike potrebno za povezovanje z fizičnimi napravami. Najbolj pogoste komunikacijske kartice so tiste z COM in IR porti. Naprave, ki vsebujejo ethernet nadzorni port ne potrebujejo dodatnih komunikacijskih kartic, ampak so krmiljene direktno preko ethernet omrežja. Pasivno krmiljene naprave, kot so luči, senčila, zavese ..., so krmiljene preko temu namenjenih polj z relejnimi stikali.

2. Programska sestava
Sistem Easy Touch sestoji iz treh ločenih vendar medseboj povezljivih programskih modulov.

Lights.jpg2.1. Kontrolni modul (Controller)
Kontrolni modul je implementiran kot windows service in je namenjen krmiljenju naprav povezanih v sistem kakor tudi branju stanja naprav. Sestavljen je iz gonilnikov naprav, gonilnikov kartic namenjenih za komunikacijo z napravami, komunikacijskega modula namenjenega za komunikacijo z ostalimi moduli Easy Touch sistema, ter povezovalne logike ki naštete module povezuje v celoto.

2.2. Grafični vmesnik (GUI)
Grafični vmesnik je implementiran kot standalone executable in se izvaja na tabličnih računalnikih ter omogoča uporabniško interakcijo z sistemom. Sestavljen je iz glavnega menija ter podstrani. S izbiro elementa iz glavnega menija, se prikaže podstran povezana z tem menijskim elementov. Podstrani so sestavljene iz grafičnih elementov, potrebnih za krmiljnje posamezne naprave, oziroma povezanega skupka naprav. Grafični elementi posameznih podstrani služijo uporabniku za izdajanje ukazov sistemu, nudijo pa mu tudi vizualno indikacijo stanja posamezne naprave oziroma skupka naprav. Poleg tega grafični vmesnik vsebuje tudi komunikacijski modul, namenjen za komunikacijo z ostalimi moduli Easy Touch sistema.

2.3. Komunikacijski modul (Communicator)
Lights1,2.jpgKomunikacijski modul je implementiran kot windows service in sestoji iz komunikacijskih kanalov(WCF service), ter logike za pretvobo. Logika za pretvorbo skrbi za pretvorbo sporočil iz formata ki ga uporablja kontroler v format ki ga uporablja GUI, ter obratno. Pretvorba se vrši s pomočjo Xml datotek, ki vsebujejo informacije o tem kako posamezno zahtevo iz grafičnega vmesnika pretvoriti v ukaz za kontrolni modul, ter kako pretvoriti informacijo o spremembi iz kontrolerja v ukaz za grafični vmesnik.